KOM 2 nr 59,50kr + 39,50kr (F15)

  • 2 utg. av Komputer for alle + Stone powerbank for kun kr 59,50 + kr 39,50 i porto og ekspedisjon I alt kr 99,00
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement, som du til enhver tid kan si opp.
  • Komputer for alle kommer ut 18 ganger i året.
  • I abonnementet betaler du for 4 utgaver om gangen, totalt kr 343,80 (kr 85,95 per utgave).